Almedalen 1 – Smartare välfärd med IT

Spenderar några dagar i Visby på Almedalsveckan. För den som inte vet så är Almedalsveckan en häxkittel av olika åsikter och debatter kring frågor som påverkar vårt samhälle. Självklart är IT en del i detta och några IT relaterade event pågår här. Var under morgonen på debatten “Smartare välfärd med IT”.

Det som deltog var Magnus Höij chefredaktör för Internetworld, Johan Ekesiöö, VD, IBM Svenska AB, Gunnar Axén, Riksdagsledamot (M), Magnus Kolsjö, politiskt sakkunnig hos Mats Odell, Professor Magnus Henrekson, VD, Institutet för Näringslivsforskning, Ylva Hambraeus-Björling, VD, Apotekens Service AB och Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande, SKL.

Här kommer ett referat av seminariet.  (se även IDG)

Magnus Henrekson börjar med att fokusera på IT i vården. Vård är världens mest komplicerade produkt. Komplexiteten har i sin tur skapat ett silosystem där funktioner ligger isolerade ifrån varandra. Hur kan en entreprenör använda en sådan struktur? Svar: det kan man inte vilket hindrar innovation av nya IT system inom vården. I grunden ligger problemet att inga IT system inom vården är byggda för nationella system i åtanke. Bara att införa nationella register skulle vara en enorm fördel för hela vården. Under tiden blir vården allt mer komplex. Mer avancerade vårdkedjor skapas och det stora misstaget är att tro att det finns  stordriftsfördelar inom vården. Ex: Sammanslagningen av Huddinge och Karolinska ser Magnus som ett misslyckande. Lösningen är att låta pengarna följa patienten istället (som friskolorna)

Under min tid som IT-chef på Karolinska så diskuterade vi sällan ovan perspektiv. Anledningen var enkel – vi hade andra frågor som var mer relevanta  – tekniska frågor primärt. Infrastruktur skulle komma på plats; telemedicin provas, digital diktering accelereras. Rimligen har detta idag nått en mognadsfas och vi kan nu gå vidare.

Johan Ekesiöö fortsatte sedan med att ifrån ett leverantörsperspektiv kommentera två saker primärt.

1. Vid nya system och funktioner så detaljstyr beställare. Antalet skall-krav är oproportionerligt och kan vara motsatta vilket skapar ett problem att leverera bra system. Beställare vågar helt enkelt inte annat än detaljstyra.

2. Vi behöver en bättre styrning kring e-frågor. Vi behöver en CIO för staten helt enkelt.

Johan Axén tog sedan vid och håll med om mycket som tagit upp men lyfte upp utmaningen med att hanterar stora långsiktiga investeringar. Visst; upphandlingen inom offentlig sektor måste bli bättre men den viktiga frågan är att rätt beslut tas på rätt nivå. Politiker bör sätta visionen men bör inte detaljstyra dessa frågor. T.ex inom nationell e-legitimation.

I alla sådana diskussioner tror jag det är viktigt att inse att IT skiljer sig ifrån de flesta andra tjänster på ett sätt. Dels består IT av  infrastruktuella tjänster som är dyra att implementera; vad värre är – de är otacksamma  också. Du kan arbeta i år utan att kunna visa på resultat – helt enkelt därför att de värdeskapande applikationerna inte kan byggas innan infrastrukturen finns där. För att kunna bygga innovativa IT system så bör man rimligen kontrollera infrastrukturen centralt (CIO, e-delegation, you name it) men behålla möjligheter för entreprenörer att använda denna lokalt i egna värdeskapande applikationer . Därför är rimligen styrning av IT infrastukturen relevant. Men så fort man kontrollerar fel saker så blir det kontraproduktivt.

Carola Gunnarsson lyfte sedan upp frågan kring vården igen genom att fråga sig vem som egentligen utför vården i Sverige. Idag sköts den nämligen till 3/4 av anhöriga och vilket IT stöd finns egentligen för dem ? Läkemedel kostar idag 21 miljarder per år och c:a 10 miljarder av den summan är felaktigt utskrivna läkemedel. Man vet inte om att de sedan är utskrivna; etc… Var finns IT stödet för detta ? Grunden är inte teknik utan samverkan.

Magnus Kolsjö fortsatte med att presentera sig som en tjänsteman och politiker. Han anser att det behövs mer mod att testa nya lösningar inom IT och att detta också är ett generationsproblem. Som exempel; idag när IT diskuteras så diskuterar man egentligen upphovsrätt. I Sverige kan man bara diskutera en sak åt gången; ergo debatten om e-tjänster har fått stå åt sidan. Han tror inte heller på medborgarportaler som tidigare har diskuterats i panelen; dessa känns helt enkelt inte moderna.

Slutligen så lyfte Ylva Hambraeus-Björling synpunkten att IT är bara stöd för något annat; det är verksamheter som skall utvecklas. Ex: handla inte teknik; handla funktioner. Inom vården är IT väldigt effektivt enskilda produkter men inte i vårdkedjan. Hon lyfte också frågan kring upphovsrätt som exempel där hon anser att man måste ta tillvara på vad ny teknik kan möjliggöra inte motarbeta den.

Carola har en intressant åsikt kring de anhöriga som jag inte tänkt på. De är inte direkt inkluderade i de IT system som vi skissar för framtiden. Delvis är förklaringen rimligen att de inte har så stort behov av IT stöd som diagnostik och utredning kräver. Likväl är det en “viewpoint” att fundera på. Jag kan hålla med Magnus att medborgarportaler antagligen är för  “omoderna” idag och även Carola talar om hur man integrerar social IT i produktiv IT. Jag upplever dock att man har en övertro kring vad dessa medier kan åstadkomma. Vi lever i en överladdad värld av information och nästa steg inom dessa medier blir rimligen att filtrera bort “brus” av information. Är man inte tillräckligt relevant så fastnar man obönhörligen i dessa filter. Slutligen så får jag bara hålla med Ylva, idag borde man ifrån politiskt håll fokusera på funktioner och användandet av IT – inte diskutera teknik och licensmodeller. Frågor som inte kommer skapa nya lösningar men som är enkla att diskutera.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s