About

Hej, jag heter Daniel Akenine och som så ofta; mina inlägg på denna blogg återspeglar bara min egna åsikter. Jag är engagerad inom ett antal övriga organisationer som kan påverka mina åsikter. Varav några är:

 • Nationell teknik och säkerhetschef för Microsoft i Sverige
 • Ordförande för IASA – Sveriges IT arkitekter
 • Ledamot i regeringens samordningsråd för säkerhet och integritet i smarta elnät.
 • Ledamot i ISO’s internationella expertgrupp för standarder inom cloud computing
 • Ledamot i ledningsgruppen för Cloud Sweden
 • Ledamot i styrelsen för EuroCloud.
 • Ledamot i styrelsen för Dataföreningen Stockholm
 • Ledamot av informationsäkerhetrådet (AgN) på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Medlem i de svenska spegelkommittéerna för ISO SC34, ISO SC38 och ISO SC35 som arbetar med molnstandarder, dokumentstandarder och gränssnittsstandarder.
 • Undervisar på School of Information and communication Technology, KTH
 • Iasa Fellow

Current Books:

A small step for man (2015)

A short story about humans modifying themselves with technology. To be published in June 2015.

11 gram sanning (2014)

transparentVem skapar din sanning?

Elias far dör under oklara omständigheter på Antroposofernas centrum i Järna. Det ser ut som självmord, men vad drev honom till det?

På andra sidan Atlanten planerar Simian Zegrad för ett händelseförlopp som ska ändra mänsklighetens syn på den värld vi lever i. Målet är vår godtrogenhet och till sin hjälp har han all personlig information som vi omedvetet eller medvetet avslöjar genom FAACTS, världens ledande internetföretag, och dess tjänster.

Elias kastas in i Simians värld där sanningen plötsligt kan ändras och det vi trodde var verkligt visar sig vara en dimridå. Den undflyende fienden är större och mäktigare än en supermakt. Med ett vapen på endast 11 gram.

Läs mer på www.11gram.com

Boken om IT-arkitektur (2014)

ikon_photo_book_150pxEn svensk bok om it-arkitektur.

Den här boken är för dig som vill ha en djupare förståelse av IT-arkitektur. Den adresserar alla typer av IT-arkitektfrågor i en organisation – alltifrån strategi och verksamhetsförståelse till teknik och mjukvara. Boken om IT-arkitektur är ett unikt samarbete, skriven av ett dedikerat redaktörsteam tillsammans med ett 30-tal experter, IT-arkitekter och organisationer i Sverige. Den kommer ge dig en översikt och förståelse för moderna metoder inom IT-arkitektur och de olika delar, specialiseringar och verktyg som ingår.

Läs mer på: www.thearchitectbook.com

Integritet (2014)

imageNär allt som kan digitaliseras också digitaliseras och allt som kan övervakas och avlyssnas också förefaller just övervakas och avlyssnas, vad innebär det för vad vi kommit att kalla för personlig integritet? Vad innebär alltså integritet i dagens samhälle och vad är det utöver det rena obehaget inför intrång, som gör att vi har skäl att värna vår privata sfär?

Allt mer information samlas in om oss, och det finns allt effektivare metoder för att samköra och analysera data. Syftet med den ökade övervakningen kan ofta vara gott, men hur väl klarar de offentliga organen att upprätthålla en rimlig balans mellan säkerhetsbehov och respekt för privatlivets helgd? Vad händer när vi inte längre kan pröva resonemang och funderingar i frihet utan ständigt anar att allting noteras och någon gång kan komma att hållas emot oss?

Författare: Anna Skarhed, Daniel Akenine, Dick Harrison, Johan Hakelius, Jon Karlung, Olle Abrahamsson, PJ Anders Linder, Krister Thelin.

Läs mer på: Axess Forum

Migrating to the Cloud (2013)

My recent book together with Tobias Höllwarth, Jörg Asma, Árpád Geréd, Michael Pauly and Reinhard Travniček is called Cloud Migration. It is available as an English, German, Slovenian, Taiwanese and Chinese version. Distribution through Amazon.

Publisher
: Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm

image
Taiwanese version of the cloud book.

image
New Chinese 2013 edition

Läs mer på: http://www.cloud-migration.eu/en.html

In English: I currently work for the MicrosoftTechnology Office and I am associated with IASA . The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Microsoft or any other of the organisations I have connections to.

email: daniel(at)akenine.net

En reaktion på ”About

Kommentarer inaktiverade.