Kategoriarkiv: Cloud

Vad gör du under de 0,1 procent då molnet inte finns?

Ifrån trendspaning.se

Högautomatiserade molntjänster är sannolikt betydligt säkrare än din nuvarande drift. Men det betyder inte att risken är noll. Här får du tre regler att komma ihåg för det du helst vill glömma.

Jag har under den senaste tiden mött flera människor och företag som lägger upp sina system i molnet och sedan glömmer allt man lärt sig om riskhantering. Man föreställer sig en arkitektur där system och data kommer vara garanterat tillgängliga från idag till slutet av vårt kända universum.

Och även om det naturligtvis är en ambition, så är verkligheten tyvärr annorlunda. Även molnsystem kommer att ligga nere i perioder och det oberoende vilken leverantör man väljer – om det så är Microsoft, Amazon, Google eller IBM.

image

Studerar man de SLA:er som finns för de stora molntjänsterna, ser man att de landar på runt 99.9 procents upptid – något som har visat sig vara en rimlig uppskattning för arkitekturer på de molnplattformar man har idag.

Dagens molnplattformar är byggda för att vara distribuerade, geolokaliserade och speglade, det finns både redundans och trippelredundans för data och bearbetning, vilket reducerar risken för att något ska gå fel: men den går aldrig ner till 0. Den kan aldrig gå ner till 0. Det finns alltid händelser som kan inträffa, hur osannolika de än kan tyckas vara.

För dig som väljer högautomatiserade molntjänster från de stora megadatahallarna är den goda nyheten att du förmodligen får betydligt bättre driftssäkerhet än vad du har idag. Men det innebär inte att du inte längre behöver ta något personligt ansvar. Det är kanske en självklarhet, men ändå värt att påpeka.

Det kan vara på sin plats med några regler om molnet och driftsäkerhet.

Regel 1: Att du har valt en molntjänst innebär inte att du inte behöver planera för nedtid

Din planering kan naturligtvis vara inte göra någonting alls – att låta dina tjänster vara nere tills de kommer tillbaka (för det gör de). Men om tjänsten är viktig, om den påverkar liv, så måste du ha en plan B att falla tillbaka på så att du inte står handfallen.

Regel 2: Molntjänster ska inte ses som en billig försäkring mot ekonomiska konsekvenser

Jag tror att de flesta inser att det är orimligt att låta molnleverantörerna stå för hela den kommersiella förlusten när din tjänst ligger nere.Det är inte rimligt att betala hundra kronor för en molntjänst och sedan förvänta sig att leverantören skall betala miljoner om tjänsten ligger nere i en timme. Det låter för bra för att vara sant och är det också naturligtvis.

Sanningen är att du måste ta ansvar för din egen affärsrisk – på samma sätt du alltid har gjort.

Regel 3: Botemedlet mot nedtid är transparens

Det viktigt när någonting händer är transparens; både ifrån molnleverantören och ifrån dig till dina användare. Att som kund få uppdaterad information om vad som faktiskt händer när något går fel, status och planerad lösning är ett måste för att hantera konsekvenserna på bästa sätt.

Behöver jag gå ut med ytterligare information till mina kunder? Behöver jag gå över till manuella processer eller peka om till ett backupsystem?

Om du har en strategi för att hantera nedtider även i molnet så kommer du också märka att du kan hantera dina egna relationer och affärsrisker bättre.

Under de 0,1 procenten sitter alla i samma båt.

Så långt kan Sveriges tåg köra på Cloud Computing

För ett tag sedan fick jag en fråga: Går det att beräkna hur mycket energi som kan sparas om hela Sverige går över till att använda molntjänster istället för att köra applikationerna via egna datacenter? Det är inte helt lätt att svara på men låt oss göra ett försök och se om det går att uppskatta.

Vi behöver 4 fakta för att kunna göra en sådan uppskattning:

  1. Vi behöver veta hur stor Sveriges totala energianvändning är.
  2. Vi behöver veta hur stor andel av denna som IT förbrukar.
  3. Vi behöver veta hur stor andel av denna förbrukning som är drift av lokala datacenters.
  4. Vi behöver veta hur mycket man sparar genom att flytta ifrån lokala datacenter till molnet.

Ok, låt oss göra ett försök:

  1. Enligt energimyndigheten så var Sveriges totala energianvändning under 2009 568 TWh.
  2. Gartner kom för några år sedan med en intressant rapport som indikerar att IT står för 2 procent av världens CO2 utsläpp. Låt oss förutsätta att utsläppen står i proportion till energiproduktion, då skulle Sveriges IT använda 11 TWh per år.
  3. Hur mycket av denna energi förbrukas av datacenter då? Enligt en undersökning ifrån 2007 (också av Gartner) så indikerar man att det är 23 procent. Då skulle vi använda 2,5 TWh per år till våra datacenters.
  4. Slutligen: Hur mycket kan vi spara på att gå över till molnet? Microsoft tog fram en rapport under 2010 som visar att energiförbrukningen kan minska med 30-90 procent jämfört med lokala datacenter (det beror på om det är ett stort eller litet företag). Låt oss ta ett genomsnitt på en halvering av förbrukningen. Då har vi svaret: 1,25 TWh.

Hur mycket energi är detta då?

Enligt Karlstad kommun och Echo action räcker 1 TWh för att driva alla Sveriges tåg, tunnelbanor och spårvagnar i fem månader så 1,25 TWh räcker då åtminstone sex månader.

Alltså – effekten av att alla går företag går över till molntjänster innebär att vi kan driva Sveriges tåg, tunnelbanor och spårvagnar i minst ett halvår.