Kategoriarkiv: Grön IT

Så långt kan Sveriges tåg köra på Cloud Computing

För ett tag sedan fick jag en fråga: Går det att beräkna hur mycket energi som kan sparas om hela Sverige går över till att använda molntjänster istället för att köra applikationerna via egna datacenter? Det är inte helt lätt att svara på men låt oss göra ett försök och se om det går att uppskatta.

Vi behöver 4 fakta för att kunna göra en sådan uppskattning:

  1. Vi behöver veta hur stor Sveriges totala energianvändning är.
  2. Vi behöver veta hur stor andel av denna som IT förbrukar.
  3. Vi behöver veta hur stor andel av denna förbrukning som är drift av lokala datacenters.
  4. Vi behöver veta hur mycket man sparar genom att flytta ifrån lokala datacenter till molnet.

Ok, låt oss göra ett försök:

  1. Enligt energimyndigheten så var Sveriges totala energianvändning under 2009 568 TWh.
  2. Gartner kom för några år sedan med en intressant rapport som indikerar att IT står för 2 procent av världens CO2 utsläpp. Låt oss förutsätta att utsläppen står i proportion till energiproduktion, då skulle Sveriges IT använda 11 TWh per år.
  3. Hur mycket av denna energi förbrukas av datacenter då? Enligt en undersökning ifrån 2007 (också av Gartner) så indikerar man att det är 23 procent. Då skulle vi använda 2,5 TWh per år till våra datacenters.
  4. Slutligen: Hur mycket kan vi spara på att gå över till molnet? Microsoft tog fram en rapport under 2010 som visar att energiförbrukningen kan minska med 30-90 procent jämfört med lokala datacenter (det beror på om det är ett stort eller litet företag). Låt oss ta ett genomsnitt på en halvering av förbrukningen. Då har vi svaret: 1,25 TWh.

Hur mycket energi är detta då?

Enligt Karlstad kommun och Echo action räcker 1 TWh för att driva alla Sveriges tåg, tunnelbanor och spårvagnar i fem månader så 1,25 TWh räcker då åtminstone sex månader.

Alltså – effekten av att alla går företag går över till molntjänster innebär att vi kan driva Sveriges tåg, tunnelbanor och spårvagnar i minst ett halvår.