Kategoriarkiv: Innovation

Hur undviker du att bli dödad av din robot?

Det var länge bara en dröm. En dröm där många av våra tråkiga arbetsuppgifter tas över av robotar som lyder vår minsta vink. Men finns det en risk att drömmen förvandlas till en mardröm?

Robotar. Tillräckligt intelligenta för att lösa de problem som vi ger dem, men inte tillräckligt intelligenta att ta makten. Nu är det mycket som talar för att denna dröm inte är så långt ifrån oss som vi skulle kunna tro.

Allt mänskligare
Det var länge sedan robotar var lika med monteringsrobotar som punktsvetsade bilplåtar på löpande band. De robotar som nu byggs har en högre ambition än så. De har siktet inställt på att ta över stora delar av de arbetsuppgifter som vi idag fortfarande gör själva.

De nya robotarna kombinerar artificiell mänsklig kognition, maskininlärning och avancerade sensorer för att kunna fungera i allt fler miljöer. Artificiell mänsklig kognition gör att robotar kan replikera vårt eget mänskliga beteende. Tappar de en boll så tittar de på bollen. Förstår de inte rycker de på axlarna och deras ögon av glas följer dig med blicken i väntan på kommunikation.

Det kan tyckas banalt men enkla mänskliga signaler kan få människor att acceptera robotar som någon annat än maskiner.

image

Disney Labs – Bollspelande robot som använder nuvarande Kinect Sensor.

Självlärande och tolkande
Maskininlärning i samband med alltmer avancerade sensorer gör att robotarna kan komma oprogrammerade från fabriken. Nyfödda. Du visar roboten vad den ska göra och den lär sig själv.

Ett bra exempel på vad en robot idag kan få för information om sin omgivningen visar den nya Kinect Sensor för XBOX ONE. Den vet om du är glad, den vet om du tittar på den, den vet dina hjärtslag. Den kan tolka många av de signaler vi själva använder för att förhålla oss till andra människor.

image

Framtida XBOX ONE – analys från nya Kinect sensorn.

Reflektera för en stund. Finns det någon anledning att människor ska arbeta i ett lagerhus när snabba robotar kan arbeta hela dygnet och lyfta fem gånger mer än en människa. Aldrig göra fel eller frestas till stöld? Städning av lokaler kan göras av robotar under nätterna. Kanske i ditt eget hem så att du varje morgon vaknar upp till ett fräscht och nystädat hem?

Det kommer kanske ta ett tag men robotarna kommer ta över allt fler enkla uppgifter och snart gå vidare till de mer avancerade uppgifterna. Men med robotar runt om oss överallt så dyker frågan naturligtvis upp.

Vilka regler ska gälla för hur robotar kan och får agera i samhället?
Minns ni robotikens tre lagar skapade av författaren Isaac Asimov på 40-talet?

  1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.
  2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.
  3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.

Det tillkom lite senare än fjärde lag men den är ganska ointressant i sammanhanget. Dessa lagar förutsätter en slags tänkande robot som vi ännu är långt ifrån att skapa. Det som är viktigare är snarare hur man ser till att den första generationens robotar blir säkra för oss människor?

Vad händer om en människa ger en order till en robot att gå hem till en annan människa och döda denna människa? I en värld utan ”robotpolicies” så kommer det naturligtvis hända och spårbarheten samt ansvarsfrågan blir svår att hantera.

Vi kommer behöva studera och diskutera i detalj hur vårt samhälle ska fungera i en värld av robotar. Från filosofisk, juridisk och teknisk synvinkel.

Nya lagar

Just detta är uppdraget i projektet RoboLaw (www.robolaw.eu). RoboLaw-projektet är ett unikt EU finansierat (1,5 miljoner euro) projekt som knyter samman ett antal europeiska universitet i syftet att skapa de framtida policyregler i det nya robotsamhället.

Några av de frågor man arbetar med i projektet handlar till exempel om vem som är ansvarig om din självstyrande bil kör på en trafikant. Var går ansvaret mellan människa och teknik?

Även som RoboLaw-projektet säkert kommer komma fram till intressanta slutsatser så kommer det bara vara början på en lång debatt. Vi kommer som samhälle behöva besluta vilka risker vi vill ta i ett nytt robotsamhälle och väga dem mot fördelarna.

(även på Trendspaning.se)

Är tiden för de STORA uppfinningarna slut?

Från trendspaning.se

HISTORISK SYNVILLA En vanlig uppfattning idag är att allt går så mycket snabbare än det brukade göra. Att nya tekniska innovationer skapar en allt snabbare produktivitetsökning i samhället. Men är det verkligen sant?

För del allra flesta i västvärlden är det nog egentligen tvärtom. Ny teknik förändrade livet för dina föräldrar i högre utsträckning än det har gjort för dig. För att inte tala om hur teknik förändrade dina föräldrars föräldrars liv!

Minskad produktivitet

Jag råkade läsa en intressant artikel i the Economist för ett tag sedan som pekar på att produktivitetsökningen i USA (det vill säga output per arbetad timme) faktiskt minskat sedan 70-talet. Delvis förvånande med tanke på hur IT har bidragit med att effektivisera många processer i samhället.

image 

Om vi extrapolerar produktivitetsökningen som vi hade ifrån slutet av 40-talet till början av 70-talet hade samhället idag sett ganska så annorlunda ut. 30 timmars arbetsvecka kanske?  Så vad kan detta bero på? Är den senaste 30 årens kurva det nya normala?

Har vi redan använt effekten från de stora tekniska uppfinningarna under 1900-hundratalet?

Produktivitetsökning en enda gång

Robert Gorden, ekonom på Northwestern University i USA, påpekar att ”Den snabba produktivitetsökningen som gjorts de senaste 250 åren kan mycket väl vara en unik episod i mänsklighetens historia snarare än ses som en garanti för att framtiden kommer utvecklas i samma takt”.

Den snabba ökningen har varit en effekt av ett antal stora uppfinningar som ångmaskiner, elektriskt ljus, avlopp, robotar och internet. Vissa menar att dessa stora uppfinningar bara kan genererar en produktivitetsökning en enda gång.

Nästa STORA förändring

Låt oss säga att internet redan har haft sin stora inverkan. I stort förbrukad. Då kan man fråga sig vilken nästa ”stora uppfinning” kommer bli?

En hel del teknik har knappt förändrats alls. Eller hur? Flyg har blivit billigare men har det blivit bättre? Concorde flög snabbare på 70-talet än vi kan göra idag. Bilar använder fortfarande i huvudsak fossila bränslen, rymden kändes förmodligen närmare för 30 år sedan än den gör idag.

Som jag ser det så har de senaste 40 åren framförallt handlat om digitalisering och kommunikation, mycket få andra uppfinningar har verkligen förändrat samhället under mitt liv.