Kategoriarkiv: Internet

Dags att återkalla aporna ?

Hur fattar du egentligen beslut? Som alla andra naturligtvis. Dina beslut fattas av din hjärna baserat på någon typ av stimulans eller information. Mängden tillgänglig information inför beslut ökar nu lavinartat. Innebär det bättre beslut?

Exakt hur mönster av neuroner skapar minnen, hur de modifieras eller tillsammans skapar dynamiska kognitiva processer är inte uppenbart. Att det finns tydliga begränsningar i din förmåga att använda alla all information och fakta omkring dig för beslut är dock uppenbart. I genomsnitt så klarar du av att hantera fem fakta per beslut – vilket i sig är en prestation. Våra IT-system ger oss dock ofta 100-tals.

1.000 faktauppgifter inför en diagnos

Ett exempel på där fakta börjar bli en allt större utmaning att konsumera är inom sjukvården. Om du som läkare får 10,20 eller 100-tals fakta från IT-systemen för att fatta ett diagnosbeslut – är all dessa fakta till nytta? Du kommer knappast kunna använda dem alla på ett effektivt sätt.

William Stead vid Vanderbilt University prognostiserar att antalet tillgängliga fakta om en patient inför en diagnos kommer stiga till uppemot 1.000 fram till år 2020.

image


Visualisering nytt tillväxtområde

Det är uppenbart att våra traditionella IT-system och sättet de hanterar och visualiserar information är för grova och förenklade idag och att någonting annat måste ersätta dem. Rimligen kommer produkter för visualisering, expertsystem, dataanalys etcetera att se annorlunda ut om några år. Teknik som semantik och intelligentare beslutstöd måste rimligen utvecklas vidare för att kunna ge användare av framtidens IT-system nytta av all denna fantastiska information som finns överallt omkring oss.

image

Blir beslutsfattande alltför komplext genom informationsexplosionen, så kommer återigen aporna som kastar pil tillbaka som ett intressant alternativ.

Från: TrendSpaning.se

Hur pass bra prestanda har molnplattformarna ?

Det börjar dyka upp lite nya tester över hur pass bra prestanda de nya molnplattformarna verkligen kan leverera. Bland annat den här. Det är intressant att se att det verkar skilja ganska kraftigt vilket gör att det blir en relevant parameter att ta hänsyn till. Både Amazon och Azure är ganska likvärdiga medan AppEngine verkar falla ur.

Scalability

(diagram ifrån: http://highscalability.com/blog/2010/5/26/end-to-end-performance-study-of-cloud-services.html) Andra skriver mera här